Maatschappelijk plan

Na jaren van incidentele maatschappelijk georiënteerde (voetbal)activiteiten te hebben georganiseerd voor jeugd/jongvolwassenen in Zwolle en regio. Hebben Yassine Assa en Jesse Betaze in 2015 een zaalvoetbalvereniging in het leven geroepen om deze activiteiten professioneler tot uitvoer te kunnen brengen.

Deze vereniging is ontstaan vanuit een intrinsieke motivatie om jeugd en jongeren kansen te bieden om zichzelf te kunnen profileren op sportief en maatschappelijk vlak. Om iets tastbaars neer te zetten waar de doelgroep, hun omgeving en de stad Zwolle trots op kan zijn.

De vereniging heeft een project opgezet dat zich concentreert op minderbedeelde jongeren die door reguliere organisaties en instellingen niet of nauwelijks te bereiken zijn.

Wij richten ons middels het straat- en zaalvoetbal op zaken als het ontwikkelen van talent, omgangsvormen, vriendschap en het bieden van kansen. Middels dit project willen wij van sportieve invloed zijn op het opgroeien van jeugd en jongeren. In de openbare ruimtes van de wijken binden wij jeugd,  jongeren en volwassenen met elkaar. Wij zorgen voor begeleiding door voorbeeldfiguren, faciliteiten en houvast.

Specifiek:

  • Organiseren van sport en maatschappelijk gerelateerde activiteiten
  • Wekelijks zaal en straatvoetbal onder begeleiding van rolmodellen en professionals. In gymzalen, op trapveldjes, op de straat en in sporthallen.
  • Coachen, begeleiden en adviseren van jongeren en hun persoonlijke kring (ouders, verzorgers, scholen, instellingen)

WordPress Video Lightbox